درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .
ویژگی شغلی

استخدام پاره وقت

استخدام حسابدار خانم یا آقا بصورت پاره وقت

سهروردی

استخدام حسابدار خانم یا آقا بصورت پاره وقت

استخدام حسابدار خانم بصورت پاره وقت در شرکت مجاز

فردوس

استخدام حسابدار خانم بصورت پاره وقت در شرکت مجاز

استخدام پرستار دوقلو با ضمانت بطور پاره وقت

بلوار گلستان

استخدام پرستار دوقلو با ضمانت بطور پاره وقت

استخدام خدمه منزل آراسته و مودب بصورت پاره وقت

فردیس

استخدام خدمه منزل آراسته و مودب بصورت پاره وقت

استخدام خدمه برای امورمنزل خانواده پاره وقت

زند

استخدام خدمه برای امورمنزل خانواده پاره وقت

استخدام خدمه برای پخت و پز و نظافت پاره وقت

سعادت آباد

استخدام خدمه برای پخت و پز و نظافت پاره وقت

استخدام حسابدار خانم در موسسه مجاز بصورت پاره وقت

هفت تیر

استخدام حسابدار خانم در موسسه مجاز بصورت پاره وقت

استخدام خانم حسابدار در شرکت مجاز بطور پاره وقت

فرصت شیرازی

استخدام خانم حسابدار در شرکت مجاز بطور پاره وقت

استخدام حسابدار پاره وقت خانم برای موسسه معتبر

شهریار

استخدام حسابدار پاره وقت خانم برای موسسه معتبر

استخدام پرستار برای کودک بصورت پاره وقت

پاسداران

استخدام پرستار برای کودک بصورت پاره وقت

استخدام خدمه خانم برای کارهای خانه بصورت پاره وقت

میرداماد

استخدام خدمه خانم برای کارهای خانه بصورت پاره وقت

استخدام مستخدم خانم برای محل کار بطور پاره وقت

استخدام مستخدم خانم برای محل کار بطور پاره وقت

استخدام پرستار متعهد و مسئولیت پذیر در موسسه بصورت پاره وقت یا تمام وقت

احمد آباد

استخدام پرستار متعهد و مسئولیت پذیر در موسسه بصورت پاره وقت یا تمام وقت

استخدام خدمتکار پاره وقت خانم با دستمزد توافقی برای کار منزل

تهرانپارس

استخدام خدمتکار پاره وقت خانم با دستمزد توافقی برای کار منزل

استخدام پرستار برای مواظبت از کودک بطور پاره وقت

کوی ملت

استخدام پرستار برای مواظبت از کودک بطور پاره وقت

استخدام خدمتکار برای کارهای منزل بطور پاره وقت

تهرانپارس

استخدام خدمتکار برای کارهای منزل بطور پاره وقت

استخدام خدمتکار خانم برای نظافت منزل پاره وقت

منیریه

استخدام خدمتکار خانم برای نظافت منزل پاره وقت

استخدام حسابدار خانم یا آقا بصورت پاره وقت

استخدام حسابدار خانم یا آقا بصورت پاره وقت

استخدام خدمه خانم برای امورخانه داری بطور پاره وقت

طبرسی

استخدام خدمه خانم برای امورخانه داری بطور پاره وقت

استخدام خدمه پاره وقت خانم برای امور خانه

پیروزی

استخدام خدمه پاره وقت خانم برای امور خانه

استخدام خدمه تمیز و مرتب برای امور منزل بصورت پاره وقت

منظریه

استخدام خدمه تمیز و مرتب برای امور منزل بصورت پاره وقت

استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه داری بطور پاره وقت

پیروزی

استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه داری بطور پاره وقت

استخدام خدمه پاره وقت خانم برای امور خانه

نارمک

استخدام خدمه پاره وقت خانم برای امور خانه

استخدام پرستار پاره وقت و تمام وقت برای کودک و سالمند

استخدام پرستار پاره وقت و تمام وقت برای کودک و سالمند

استخدام نظافتچی در موسسه آموزشی بصورت پاره وقت

استخدام نظافتچی در موسسه آموزشی بصورت پاره وقت

استخدام حسابدار مجرب بصورت پاره وقت در کارگاه مجاز

استخدام حسابدار مجرب بصورت پاره وقت در کارگاه مجاز

استخدام خدمه پاره وقت خانم برای امور نظافتی

انقلاب

استخدام خدمه پاره وقت خانم برای امور نظافتی

استخدام خدمه پاره وقت خانم برای تمام امور خانه

آجودانیه

استخدام خدمه پاره وقت خانم برای تمام امور خانه

استخدام خدمه تمیز خانم به صورت پاره وقت برای امور خانه داری

نارمک

استخدام خدمه تمیز خانم به صورت پاره وقت برای امور خانه داری

استخدام پرستار برای کودک بصورت پاره وقت

پونک

استخدام پرستار برای کودک بصورت پاره وقت

استخدام خدمه خانم برای تمیزکاری منزل بصورت پاره وقت

شهر جدید اندیشه

استخدام خدمه خانم برای تمیزکاری منزل بصورت پاره وقت

استخدام حسابدار خانم یا آقا بصورت پاره وقت

استخدام حسابدار خانم یا آقا بصورت پاره وقت

درباره پاره وقت