درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .
ویژگی شغلی

استخدام مشاغل ساختمانی

درباره مشاغل ساختمانی

یکی از نیازهای جامعه در همه عصرها بحث مسکن و ساختمان بوده و هست . می توان گفت بحث ساخت وساز ساختمانی و مشاغل مربوط به آن از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است و به طور مستقیم و غیر مستقیم نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به همین صنعت وابسته است. مشاغل ساختمانی از مهندس ناظر گرفته تا کارگران ساده ساختمانی کاری بسیار حساس و به نوبه ی خود مشکل دارند. اگر یک مهندس ناظر ساختمانی از نظر استحکام ساختمانی مطمئن نباشد، اگر کارگران ساده از میزان مصالح مورد نیاز و استاندارد استفاده نکنند و... به نوعی با جان هموطنان خود بازی کرده اند. از مهم ترین مسائل مربوط به مشاغل ساختمانی باید گفت که برخی از فعالیت ها در این شغل فصلی بوده و افراد شاغل در این شغل حتماً باید چندین مهارت از این کار را داشته باشند که در تغییرات فصول بیکار نباشند. مشغولان در مشاغل ساختمانی بسیار بیشتر از افراد شاغل در مشاغل دیگر دچار مصدومیت و یا فوت می شوند. همه ساله در روزنامه ها و رسانه های عمومی می بینیم که بر اثر رعایت نکردن مباحث ایمنی نیروهای انسانی دچار معلولیت های گوناگون می شوند. آمارها نشان می دهد افراد در زیر سن 40 سالگی در مشاغل ساختمانی بیشترین مصدومیت و حوادث را به خود اختصاص داده اند

که از این مطلب می توان به این نتیجه رسید که افراد با سابقه کار کمتر حتماً نیاز به آموزش های ایمنی دارند تا از بروز حوادث پیشگیری شود و آمار حوادث ساختمانی کاهش یابد. در ایران 35 درصد از حوادث شغلی در همین صنعت است که متأسفانه بیشترین آنها منجر به فوت می شود. از شاغلان ساختمانی انتظار می رود به استاندارد و سالم بودن تجهیزات و ماشین آلات مخصوص شغل خود، آموزش دیدن به استانداردهای اصول کاری، عدم سهل انگاری و توجه به قوانین و مقررات ایمنی بسیار دقت کنند. از نظر دستمزد، شاغلان ساختمانی بسیار متفاوت هستند و درصد بالایی از آنها شغل دومی به جز مشاغل ساختمانی دارند. از نقطه اشتراک آنها می توان به نبود قوانینی به ثبات و محکمی بیمه برای آنان نام برد و از افراد در طول یک پروژه از طریق کارفرما برای حوادث غیر مترقبه و ناگهانی بیمه می شوند و این افراد برای آینده خود باید از بیمه های آزاد استفاده کنند. درصد عرضه و تقاضا و در حالت کلی شرایط اقتصادی و نوسانات مربوط به مسائل ساختمانی در شغل این افراد تأثیر زیادی دارد به طوری که گاهی میزان بیکاری این شاغلان به سال هم می کشد.