ویژگی شغلی

استخدام مشاغل بازاریابی

درباره مشاغل بازاریابی

فعالیت های تولید محصولات تا قبل از خروج از کارخانه یک مورد مهم سیستم است و خروج محصولات از کارخانه و فروش آن نیز از دیگر موارد مهم این سیستم است، که بازاریابی در قسمت دوم بسیار تاثیر گذار است. مفهوم ارزش و ارزش یابی محصولات در فضای بازاریابی جایگاه خود رادارند؛ اما قبل از این جایگاه باید به این نکته اشاره کنیم که مشتری و مصرف کننده نیاز به آگاهی و اطلاع از محصول دارند. به مجموع فعالیت هایی که به اطلاع رسانی به مصرف کننده و یا مشتری صورت می گیرد و یا به طور کلی، اقدامات و فعالیت هایی در فضای کسب و کار که جریان کالا را از درب خروجی تولید تا دست مصرف کننده را هدایت می کند را می توانیم تعریف جامعی از بازاریابی کنیم. بازاریابی با استفاده از دانش و هنر فعالان خود به محصول خود شخصیت می دهد. شاغلان در بازاریابی تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و هر کدام که در این فضا و شبکه های اجتماعی فعالیت های ارزنده ای داشته باشند، پیروزتر خواهند بود. شاغلان بازاریابی علاوه بر تأثیر بر فروش می توانند بر روی اعتبار از دست رفته یک کالا هم تأثیر داشته و اعتبارش را برگرداند. شاغلان بازاریابی مشتریان را در اولین اولویت خود قرار می دهند و با هر تلاشی که شده سعی می کنند محصولات خود را به آنها معرفی کنند و سپس با فعالیت های کلیدی بری پیش بردن اهداف خود

به طور دائم تلاش می کنند. هر کس که با کسب و کار ارتباط دارد باید با بازاریابی آشنایی داشته باشد. شاید کیفیت و دیگر فاکتورها در فروش بسیار مهم باشند اما برای رسیدن به هدف به زمان زیادی نیاز دارند در صورتی که شاید با یک بازاریابی و مدیریت بازاریابی مدت رسیدن به همان نقطه در روش سنتی خیلی کمتر باشد که این امر، اهمیت بازاریابی و هنر شاغلان بازاریابی را نشان می دهد. شاغلان در بازاریابی عمدتاً دو هدف را دنبال می کنند ابتدا جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم و دوم افزایش در فراوانی خریدهاست. ولی باید گفت شاغلان در این زمینه حتماً باید با برنامه باشند. فیلیپ کاتلر در کتابش که در مورد بازاریابی است می گوید: موفقیت در بازاریابی اتفاقی نیست بلکه حاصل برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه های مختلف است. شاغلان بازاریابی به افراد و سازمان مربوطه محتوا می دهند. نتایجی از موفقیتشان را برای اینکه موفق بودنشان را نشان دهند ارائه می دهند. شاغلان بازاریاب در همه زمینه ها چه به صحبت های مستقیم چه به صورت مجازی در حال جذب مشتری و اطلاع رسانی هستند و همیشه باید در کنار جامعه و سطح فرهنگی جامعه قدم بردارند. شاغلان بازاریابی و فروش مانند چرخ های ماشین یک سیستم هستند و نبود هر کدام باعث توقف ماشین می شود.