شرح وظایف مدیر تولید کارخانه

شغل و مهارت

شرح وظایف مدیر تولید کارخانه

مدیر تولید کارخانه مسلط بر امور تولید، کیفیت، بازار، برند: ماهیت شغل مدیر تولید کارخانه، بیانگر حداکثر ابتکار است، و به عنوان شغلی که در تحت تاثیر قرار دادن مشتری، برای خرید کالای تولیدی موثر است تعریف می شود. زیرا کالای تولید شده، زیر نظر مدیر تولیدی که به مباحث بازار و بازار بین الملل، گروه های هدف، نیازهای پنهان و آشکار مشتریان، مسلط باشد به مراتب کالایی با ارزش تر و مورد پسند تر خواهد بود.