بازار کار مهندس شیمی

شغل و مهارت

بازار کار مهندس شیمی

برای افرادی که می خواهند در آینده به عنوان مهندس شیمی در صنایع مختلف مشغول به کار شوند، می توانند از طریق کنکور سراسری در رشته مهندسی شیمی تحصیل نمایند. لازمه موفقیت و یکی از پیش شرط های اصلی و مهم برای موفقیت در حوزه مهندس شیمی، قوی بودن پایه ریاضی می باشد. به طور کلی، حوزه فعالیت و شعاع کاری این رشته مهندسی، بسیار گسترده و وسیع می باشد.

آشنایی با کلیه مشاغل مهندسی

کسب و کار

آشنایی با کلیه مشاغل مهندسی

از رشته های پرکاربرد و کارآمد در جامعه امروز مشاغل مهندسی است و به کسی که به یکی از علوم مهندسی آشنایی داشته باشد مهندس گفته می شود.