آشنایی با مشاغل تحقیق و توسعه

نوشته شده توسط

سارا عیوضی

آشنایی با مشاغل تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه دو عنصری هستند که اگر با یکدیگر حل شوند، حلالی حاصل می کنند به نام محصولی موفق آمیز و این محصول در زندگی های امروزه کاربردی بی حد و وصف دارد.

استخدام کارشناس توسعه

برای مشاهده تمام آگهی های این بخش روی عکس زیر کلیک کنید.

استخدام کارشناس توسعه

 از زمانی که علم شکل گرفته نیز تحقیق به همراه خود داشته است. تحقیق در مورد هر چیزی به تکامل آن کمک می کند، زیرا به نوعی دررفع نقص های آن است. اما توسعه به دنبال تحقیق می آید و لباس اجرا بر روی تحقیقات می پوشاند. پس از تحقیق و توسعه تست و آزمون نمره قبولی یا عدم قبولی را به تحقیقات می دهد.تحقیق در دل خود دو قست دارد یا پایه است که جهت کسب دانش در زمینه های علمی جدید است که با استفاده از این علم محصولات با سطح کیفی بالا را طراحی می کنند و یا به صورت کاربردی است که در همان ابتدا برای رسیدن به هدف یا حل یک مشکل صورت و پایه ریزی می شود و توسعه در حقیقت استفاده از این دو روش است که محصولات جدید را به تولید می رساند. شاغلان در تحقیق و توسعه باید در خلاقیت و سعی صدر داشتن نمونه کاملی باشند و شکست را مقدمه ای برای پیروزی های بزرگ بدانند و جز این در عدم موفقیت های ابتدایی تفکری نداشته باشند. از جمله فعالیت این شاغلان می توان به جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات مربوطه، ارزیابی کلیه فعالیت ها و میزان موثر بودن فاکتورهای نیروی انسانی در یک پروژه، مدیریت کردن پروژه ها و در حدالممکن تمرکز داشتن بر روی یک پروژه تا به ثمر رسیدن میوه موفقیت آمیز آن،مشاوره به مدیران و مشاوره پذیر بودن از افراد محموعه خود اشاره کنیم. اما موضوع مهم دیگر در این زمینه که شاغلان باید به آن بسیار دقت کنند این است که هر چند نیروی انسانی کارآمد باشد، هر چند فاکتور های لازم موجود باشند، هر چند حمایت های همه جانبه باشد، یکپارچگی فرآیند در رسیدن به اهداف سیستم در قله ی این فاکتورها وجود دارد و ایجاد و اجرای آن نقش پر رنگ تری دارد. بحث مهم و شاغلان فعال، در حوزه تحقیق و توسعه در اروپا و کشور ژاپن است، ژاپن بیشترین سرمایه گذاری را به تحقیق و توسعه اختصاص داده است و تنایج این سرمایه گذاری را دیده است به طوری که کمترین ورودی کالا به کشورش را دارد و صنعتش در بسیاری از موارد بی همتاست. اهداف کلی شاغلان در تحقیق و توسعه، بهبود خدمات کیفیت، بهبود فرآیندها، بهینه کردن فعالیت های مختلف، افزایش رضایت و صرف کمترین هزینه برای رسیدن به هدف ودر حالت کلی ارتقاء و توسعه سازمان خود می باشد.

نظری برای این مقاله ثبت نشده است

اخبار استخدامی