آشنایی با مشاغل خدمات حیوانات

نوشته شده توسط

سارا عیوضی

آشنایی با مشاغل خدمات حیوانات

از جمله خدماتی که این روزها مشتریان خاص و ویژه خود را دارد خدمات حیوانات است و این خدمات به نگهداری چند حیوان و یا حیوانی خاص محدود نیست بلکه طیف گسترده ای را پوشش می دهد.

استخدام در پانسیون نگهداری سگ

برای مشاهده آگهی های این بخش روی عکس زیر کلیک کنید.

استخدام در پانسیون نگهداری سگ

 بسیاری از افراد به خاطر علاقه به حیوانات و یا پر کردن اوقات فراغت خود و عده ای دیگر برای کسب درآمد سعی به نگهداری و پرورش حیوانات گوناگون می کنند. باید گفت نگهداری حیوانات هم به سادگی نیست و باید از نیازهای آنها آگاهی داشت و برطرف کردن این نیازها همان خدماتی است که مسئول آنها باید آن را انجام دهد. از مهم ترین خدمات حیوانات باید به غذادادن به آنها و ارتباط داشتن یا همان بازی کردن با آنها را ذکر کنیم. حیوانات نیاز به توجه وجود دارند و میزان این نیاز در بین حیوانات متفاوت است. از دیگر خدمات حیوانات باید به بحث هزینه نگهداری آنان ، مسائل سلامتی و نیازهای آنان در سن های مختلف، نوع برخوردهای مختلف و مناسب در اثر واکنش های حیوانات و.... اشاره کرد. در مواردی دیده شده است که افراد چنان محو خدمات به حیوانات خود هستند و با آنها ارتباط دارند که در ارتباطات اجتماعی با افراد دچار مشکل شده و بی احترامی و رفتار نامناسب با حیوان خود را یک بی حرمتی به خود می دانند طوری که شاید با فاعل آن هم برخورد کنند. روانشناسان ارتباط با حیوانات را در برخی موارد که کنترل نمی شوند مضر برای انسان می دانند زیرا هرگونه تغییر و یا حتی فوت حیواناتشان غم و اندوه شدیدی را برای آنها به دنبال می آورد طوری که احساس می کنند از اعضای خانواده خود کسی را ازدست داده اند.شاغلان خدمات حیوانات همیشه در مورد تنها گذاشتن حیوانات با کودکان به خصوص حیواناتی که خوی وحشی گری دارند، عدم آزاد بودن حیواناتی که نیاز به آزاد بودن دارند، غذای بیش از حد دادن به حیوانات، اجبار کردن حیوانات به رفتاری خاص و از همه موارد مهم تر هم سفره کردن حیوانات با خود هشدار می دهند. شاغلان در خدمات حیوانات حتماً باید آموزش های لازم در هر موردی را داشته باشند عدم آگاهی از این آگاهی ها باعث مرگ حیوان می شود. از دیگر موارد خدمات حیوانات بحث نظافت حیوانات است به خصوص حیواناتی مثل سگ و گربه. مورد دیگر که خدمات حیوانات بسیار برروی آن تأکید می کنند واکسیناسیون حیوانات است که این کار حتماً باید به تشخیص دامپزشک بوده و به طور خود جوش از طرف افراد اقدام نشود. میزان حقوق در خدمات متفاوت است به طور مثال خدمات یک سگ با یک گربه بسیار متفاوت است از غذا گرفته تا نحوه ارتباط با آن و مسائل سلامتی، که این خود تفاوت در هزینه های نگهداری و برطرف کردن نیازها را دنبال دارد.

منبع :باجاب

نظری برای این مقاله ثبت نشده است

اخبار استخدامی