چطور برنامه نویس شویم؟

رشته تحصیلی

چطور برنامه نویس شویم؟

در روز باید چند ساعت رو برای یادگیری زبان برنامه نویسی وقت بگذارید و همیشه دانش خود را بروز کنید تا از قافله عقب نمانید پس کافیه همه این سخت ها را به دوش بگیرید و وارد شغل برنامه نویسی شوید. شغلی که فراتر از تغییر رنگ قالب هاست اما شیرینی های خاص خود را نیز دارد.

بازار کار رشته مدیریت بازرگانی

رشته تحصیلی

بازار کار رشته مدیریت بازرگانی

متاثر از رشد و گسترش قابل توجه واحدهای تجاری و نیاز این واحدها به مدیر بازرگانی، بازار کار رشته مدیریت بازرگانی را در وضعیت خوبی قرار داده است. ارائه آگهی های روزانه استخدامی در سایت ها و نشریات معتبر، به خوبی بر این امر صحه می گذارد. مدیر بازرگانی برای پیشبرد اهداف و موفقیت یک سازمان نقش مطلوب و برجسته ای ایفا می نماید

بازار کار رشته روانشناسی

رشته تحصیلی

بازار کار رشته روانشناسی

با توجه به تغییرات به وجود آمده در سبک و نوع زندگی افراد در جوامع مختلف و لزوم برخورداری از صحت و سلامت روح و روان، رشته روانشناسی بیش از پیش ضرورت و اهمیت یافته است. از طرف دیگر، تاثیر سلامت روان در ابعاد و جنبه های مختلف زندگی انسان ها را نمیتوان نادیده گرفت. این رشته در کشور ما گرایش های مختلفی را در بر می گیرد.

بازار کار رشته مهندس صنایع

رشته تحصیلی

بازار کار رشته مهندس صنایع

به طور کلی، رشته مهندس صنایع از سال 1347، به عنوان یکی از گرایش های جدید مهندسی، در کشور ما رایج و متداول گردید. برای وارد شدن به رشته مهندس صنایع و ادامه تحصیل در این رشته، از طریق آزمون سراسری گروه ریاضی می توان در این زمینه اقدام نمود.