درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

استخدام محله ملک‌ آباد

استخدام آقا با سواد برای نگهبانی شب در انبار پخش مواد غذایی

ملک آباد

استخدام آقا با سواد برای نگهبانی شب در انبار پخش مواد غذایی

استخدام خدمه خانم میانسال برای امور منزل

ملک آباد

استخدام خدمه خانم میانسال برای امور منزل