درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

استخدام در شهر چهاردانگه

استخدام مدرس کامپیوتر سطح مقدماتی در مدرسه دولتی

استخدام مدرس کامپیوتر سطح مقدماتی در مدرسه دولتی

استخدام مهندس دوخت در شهرک صنعتی چهاردانگه تهران

استخدام مهندس دوخت در شهرک صنعتی چهاردانگه تهران

استخدام کارگر ساده برای کار در آبمیوه بستنی

استخدام کارگر ساده برای کار در آبمیوه بستنی