درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

استخدام در شهر نطنز

استخدام مهندس نساجی در زمینه فعالیت فرش ماشینی

استخدام مهندس نساجی در زمینه فعالیت فرش ماشینی