درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

استخدام در شهر تکاب

استخدام کارشناس ارشد شیمی در شرکت فراورده های مواد معدنی در زمینه طلا

استخدام کارشناس ارشد شیمی در شرکت فراورده های مواد معدنی در زمینه طلا