درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

استخدام در شهر ابهر

استخدام آشپز در تالار پذیرایی

استخدام آشپز در تالار پذیرایی