آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تلکام

استخدام منشی خانم در شرکت تلکام

1398-06-03

استخدام منشی خانم در شرکت تلکام با حقوق ثابت و تمام وقت متعهد و وقت شناس

استخدام منشی خانم در شرکت تلکام با حقوق ثابت و تمام وقت متعهد و وقت شناس

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی