آگهی استخدام منشی خانم در شرکت چای

استخدام منشی خانم در شرکت چای

1398-06-03

استخدام منشی خانم در شرکت چای با حقوق ثابت و بیمه تمام وقت و با ظاهر آراسته

استخدام منشی خانم در شرکت چای با حقوق ثابت و بیمه تمام وقت و با ظاهر آراسته

تهران دهکده المپیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی