آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پوشاک

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پوشاک

1398-06-03

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پوشاک با حقوق مکفی متعهد و وقت شناس با ظاهر آراسته تمام وقت

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پوشاک با حقوق مکفی متعهد و وقت شناس با ظاهر آراسته تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی