آگهی استخدام کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی

1398-06-03

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق ثابت و پورسانت

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق ثابت و پورسانت

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی