آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-06-03

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در یک شیفت کاری با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده اطلسی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در یک شیفت کاری با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده اطلسی

شیراز اطلسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی