آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه هنرمندان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه هنرمندان

1398-06-03

استخدام منشی خانم در آموزشگاه هنرمندان با ساعت کار 14 الی 20 در محیط کاملا زنانه و هنری

استخدام منشی خانم در آموزشگاه هنرمندان با ساعت کار 14 الی 20 در محیط کاملا زنانه و هنری

شیراز کلبه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی