آگهی استخدام منشی مشاور در دفتر املاک

استخدام منشی مشاور در دفتر املاک

1398-06-03

استخدام منشی مشاور در دفتر املاک با ظاهر مناسب با حقوق عالی محدوده صدرا بلوار مولانا

استخدام منشی مشاور در دفتر املاک با ظاهر مناسب با حقوق عالی محدوده صدرا بلوار مولانا

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی