آگهی استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی راین حدادیان

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی راین حدادیان

1398-06-03

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی راین 901 حدادیان در دو شیفت کاری با حقوق 1 م

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی راین 901 حدادیان در دو شیفت کاری با حقوق 1 م

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی