آگهی استخدام منشی خانم در یک واحد تولیدی

استخدام منشی خانم در یک واحد تولیدی

1397-08-15

استخدام منشی خانم در یک واحد تولیدی با حقوق مناسب و در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در یک واحد تولیدی با حقوق مناسب و در محیطی اداری

تهران قرچک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی