آگهی استخدام راننده با وانت پیکان و نیسان

استخدام راننده با وانت پیکان و نیسان

1398-06-03

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان و نیسان جهت کار در اتوبار ایران بار با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان و نیسان جهت کار در اتوبار ایران بار با درآمد خوب

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی