آگهی استخدام راننده با نیسان و وانت

استخدام راننده با نیسان و وانت

1398-06-03

استخدام تعدادی راننده با نیسان و وانت جهت کار در باربری با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با نیسان و وانت جهت کار در باربری با زنگ خور خوب

کرج کمالشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی