آگهی استخدام منشی در تاکسی تلفنی

استخدام منشی در تاکسی تلفنی

1398-06-03

استخدام منشی در تاکسی تلفنی به صورت تمام وقت و حقوق توافقی محدوده شهرک غرب

استخدام منشی در تاکسی تلفنی به صورت تمام وقت و حقوق توافقی محدوده شهرک غرب

مشهد قاسم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی