آگهی استخدام کارمند خانم در مجتمع تجاری آرمان

استخدام کارمند خانم در مجتمع تجاری آرمان

1398-06-03

استخدام کارمند خانم در مجتمع تجاری آرمان به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 منظم و متعهد

استخدام کارمند خانم در مجتمع تجاری آرمان به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 منظم و متعهد

مشهد حرم مطهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی