آگهی استخدام راننده آقا با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده آقا با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

1398-06-03

استخدام تعدادی راننده آقا با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس با محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده آقا با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس با محیطی دوستانه

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی