آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-08-19

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه.ترجیحا با مشتری

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه.ترجیحا با مشتری

تهران جنت آباد شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی