آگهی استخدام منشی خانم در بیمه ایران

استخدام منشی خانم در بیمه ایران

1398-06-02

استخدام منشی خانم در بیمه ایران به صورت تمام وقت با حقوق 1/400 م محدوده عبادی

استخدام منشی خانم در بیمه ایران به صورت تمام وقت با حقوق 1/400 م محدوده عبادی

مشهد عبادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی