آگهی استخدام کارمند خانم در بازار اطلس

استخدام کارمند خانم در بازار اطلس

1398-06-02

استخدام کارمند خانم در بازار اطلس با ساعت کار 9 الی 14 با حقوق مکفی محدوده کوی مهدی

استخدام کارمند خانم در بازار اطلس با ساعت کار 9 الی 14 با حقوق مکفی محدوده کوی مهدی

مشهد کوی مهدی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی