آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بیمه ایران

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه ایران

1398-06-02

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه ایران به صورت نیمه وقت با حقوق 600.000 تومان

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه ایران به صورت نیمه وقت با حقوق 600.000 تومان

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی