آگهی استخدام کارمند خانم و آقا در دفتر کارخانه مواد غذایی

استخدام کارمند خانم و آقا در دفتر کارخانه مواد غذایی

1398-06-02

استخدام کارمند خانم و آقا در دفتر کارخانه مواد غذایی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی محدوده پیروزی

استخدام کارمند خانم و آقا در دفتر کارخانه مواد غذایی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی محدوده پیروزی

مشهد پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی