آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت کارگزاری بورس

استخدام کارمند خانم در شرکت کارگزاری بورس

1398-06-02

استخدام کارمند خانم در شرکت کارگزاری بورس به صورت تمام وقت با حقوق عالی به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در شرکت کارگزاری بورس به صورت تمام وقت با حقوق عالی به همراه بیمه

مشهد راهنمایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی