آگهی استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه رانندگی پویا

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه رانندگی پویا

1397-08-17

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه رانندگی پویا محجبه ساعت کاری 7 الی 19:30 با حقوق 1 م با بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه رانندگی پویا محجبه ساعت کاری 7 الی 19:30 با حقوق 1 م با بیمه

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی