آگهی استخدام راننده با وانت پیکان پراید وانت آریسان و نیسان مسقف

استخدام راننده با وانت پیکان پراید وانت آریسان و نیسان مسقف

1398-06-02

استخدام 10 نفر راننده با وانت پیکان،پراید وانت،آریسان و نیسان مسقف جهت پخش مواد غذایی با درآمد خوب و مزایا

استخدام 10 نفر راننده با وانت پیکان،پراید وانت،آریسان و نیسان مسقف جهت پخش مواد غذایی با درآمد خوب و مزایا

اهواز کوی علوی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی