آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس

1398-05-31

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس با حقوق ثابت به همراه پورسانت

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس با حقوق ثابت به همراه پورسانت

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی