آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی آتوسا

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی آتوسا

1398-05-30

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی آتوسا با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی آتوسا با درآمد خوب و زنگ خور بالا

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی