آگهی استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی

1398-05-30

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی با محیط فعال و پویا و آموزش های کامل .افراد فعال و علاقمند به یادگیری در ارتباط باشند

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی با محیط فعال و پویا و آموزش های کامل .افراد فعال و علاقمند به یادگیری در ارتباط باشند

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی