آگهی استخدام منشی خانم در نمایندگی خدمات پس از فروش

استخدام منشی خانم در نمایندگی خدمات پس از فروش

1398-05-30

استخدام منشی خانم در نمایندگی خدمات پس از فروش جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق مکفی تمام وقت

استخدام منشی خانم در نمایندگی خدمات پس از فروش جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق مکفی تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی