آگهی طراح گرافیست در تبلیغات

طراح گرافیست در تبلیغات

1397-07-20

به گرافیست خانم , ماهر و خلاق در زمینه امور تبلیغاتی نیازمندیم.

به گرافیست خانم , ماهر و خلاق در زمینه امور تبلیغاتی نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی