آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری

استخدام منشی خانم در دفتر اداری

1398-05-30

استخدام منشی خانم در دفتر اداری با ساعت کار 8 الی 14 با حقوق 700.000 تومان محدوده سید رضی

استخدام منشی خانم در دفتر اداری با ساعت کار 8 الی 14 با حقوق 700.000 تومان محدوده سید رضی

مشهد سید رضی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی