آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

1398-05-30

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر با شرایط کاری و درآمد مناسب برای افراد آشنا به امور تخصصی و دارای خودرو یا موتور

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر با شرایط کاری و درآمد مناسب برای افراد آشنا به امور تخصصی و دارای خودرو یا موتور

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی