آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-05-30

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به امور دفتری - گرافیک - کد نویسی وب و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به امور دفتری - گرافیک - کد نویسی وب و دارای روابط عمومی بالا

تهران شهرک آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی