آگهی استخدام منشی خانم در شرکت واردات پوشاک

استخدام منشی خانم در شرکت واردات پوشاک

1398-05-29

استخدام منشی خانم در شرکت واردات پوشاک با حقوق ثابت جهت انجام امور دفتری منظم و تمام وقت

استخدام منشی خانم در شرکت واردات پوشاک با حقوق ثابت جهت انجام امور دفتری منظم و تمام وقت

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی