آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-05-29

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق مکفی با ظاهر آراسته متعهد و وقت شناس تمام وقت

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق مکفی با ظاهر آراسته متعهد و وقت شناس تمام وقت

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی