آگهی استخدام راننده نیسان

استخدام راننده نیسان

1398-05-29

استخدام دو نفر راننده نیسان جهت حمل مصالح ساختمانی با درآمد مکفی

استخدام دو نفر راننده نیسان جهت حمل مصالح ساختمانی با درآمد مکفی

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی