آگهی استخدام منشی خانم در یک دفتر معماری

استخدام منشی خانم در یک دفتر معماری

1398-05-29

استخدام منشی خانم در یک دفتر معماری تمام وقت با حقوق مکفی و با ظاهری آراسته

استخدام منشی خانم در یک دفتر معماری تمام وقت با حقوق مکفی و با ظاهری آراسته

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی