آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت خصوصی

1398-05-29

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت خصوصی تمام وقت با حقوق ثابت و ظاهر آراسته و متعهد

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت خصوصی تمام وقت با حقوق ثابت و ظاهر آراسته و متعهد

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی