آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت خدمات گردشگری

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت خدمات گردشگری

1398-05-29

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت خدمات گردشگری تمام وقت با حقوق توافقی و بیمه و منظم و وقت شناس

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت خدمات گردشگری تمام وقت با حقوق توافقی و بیمه و منظم و وقت شناس

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی