آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-05-28

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل مجموعه خود با شرایط کاری مناسب برای افراد جوان و خوش برخورد

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل مجموعه خود با شرایط کاری مناسب برای افراد جوان و خوش برخورد

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی